kontakt rozvrh hodin úvodní stránka
Dobré mravy jogína

DOBRÉ MRAVY JOGÍNA

dobré mravy jogína

PŘIJĎTE VČAS
Přizpůsobte svůj časový plán tak, abyste na hodinu dorazili včas. Prokazujete tak respekt svému učiteli, ostatním studentům a také sami sobě a svému cvičení. Pokud se vám výjimečně stane, že jdete pozdě, vstupujte do místnosti potichu a nerušte hodinu hlasitým rozbalováním podložky a přípravou pomůcek. Nejlépe vyčkejte až do skončení úvodní meditace.

VYPNĚTE SI MOBIL
Jedno ze základních pravidel, které je dobré pořád připomínat. Není nic horšího, než zvonění mobilu kdykoliv během hodiny.

DODRŽUJTE ZÁKLADNÍ HYGIENU
A pokud můžete, před hodinou se osprchujte. Nepoužívejte parfém nebo jiné aromatické přípravky. Jóga je zaměřená na dýchání a dechová cvičení, při kterých mohou výrazné vůně rušit.

NASLOUCHEJTE SVÉMU TĚLU
A nenuťte ho dělat věci, na které se zrovna necítí. Každý den je jiný a my jsme schopni podávat různé výkony, proto respektujme tělo. Pokud vám v daný moment některá pozice přijde příliš náročná, modifikujte ji pomocí pomůcek nebo ji úplně vynechejte.
Kdykoliv během cvičení budete cítit pocit vyčerpání zaujměte pozici dítěte!

CHOĎTE NA HODINU VHODNĚ OBLEČENI
Na cvičení se nejlépe hodí čisté a pohodlné oblečení. Vždy noste spodní prádlo.

NERUŠTE OSTATNÍ
Přestože jóga je skupinové cvičení, každý chodí na hodinu s vlastním záměrem a sám za sebe. Nerušte ostatní studenty svými hlasitými poznámkami, vzdechy nebo dokonce povídáním s jiným studentem. Slyšet je pouze váš pravidelný dech.

NEUTÍKEJTE BĚHEM ŠAVÁSANY
I když máte něco důležitého, vydržte až do konce hodiny a užijte si šavásanu. Je to možná ta nejdůležitější pozice z celého cvičení. Pokud byste měli možnost denně udělat alespoň jednu pozici, měla by to být právě ona.

RESPEKTUJTE OSOBNÍ PROSTOR OSTATNÍCH
Před hodinou si podložku rozložte tak, abyste během cvičení neomezovali studenty kolem sebe. Při pohybu po místnosti nešlapte na podložky ostatních studentů.

MLUVTE SE MNOU
Informujte mne o svých zdravotních problémech nebo omezeních před začátkem hodiny (v soukromí). Zcela určitě mi řekněte, pokud cítíte v některé pozici bolest, poradím s její modifikaci.

Pozn.: „Dobré mravy jogína“ už napsal někdo přede mnou a protože se s textem ztotožňuji, dovolila jsem si (ve vší úctě) pozměnit některá slova, malinko upravit pořadí a doplnit pár vsuvek, dle svého cítění..